Πελάτης

Παμπούκης - Μαραβέλης - Νικολαΐδης & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων

Υπηρεσίες

IT Support
VoIP Τηλεφωνικό Κέντρο

H δικηγορική εταιρία «Παμπούκης - Μαραβέλης - Νικολαϊδης & Συνεργάτες» εμπιστεύθηκε την Questit για τις υπηρεσίες IT Support και την υποστήριξη του τηλεφωνικού της κέντρου.

Το δικηγορικό γραφείο «A-Law» προσφέρει για περισσότερες από δύο δεκαετίες επίλεκτες νομικές υπηρεσίες, με εξαιρετική εμπειρία και ικανότητα στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων και διαφορών. Διακρίνεται δε για την πίστη τους στις ηθικές αξίες και στην αποτελεσματική εκπροσώπηση των ιδιαιτέρων αναγκών των υποθέσεων του εκάστοτε πελάτη τους.

0 %
μείωση στα έξοδα τεχνολογικού εξοπλισμού
0
ημέρες το χρόνο backup σε NAS και Cloud
0 %
αποφυγή προβλημάτων λόγω τακτικής συντήρησης
0 %
συμμόρφωση με τις οδηγίες περί GDPR

Ανάλυση & Εξατομίκευση

Στην Questit παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμένες πάνω στις ανάγκες των παραγωγικών διαδικασιών της εταιρίας δικηγόρων που μας τίμησε με την εμπιστοσύνη της.

Ας μιλήσουμε για το νέο σας project

Όποια και αν είναι η ανάγκη σας μπορούμε να την καλύψουμε μέσα από ένα ευρύ φάσμα IT υπηρεσιών.