Δομημένη Καλωδίωση

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι υψηλές απαιτήσεις των εφαρμογών προϋποθέτουν ένα ισχυρό υπόβαθρο, το οποίο θα καλύψει τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες.

Αποτελεσματικότητα

Ένα σύστημα δομημένης καλωδίωσης θα σας λύσει τα χέρια αφού παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιοπιστία και στην ταχύτητα της μεταφοράς των δεδομένων των τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων.

Πλήρης κάλυψη

Αναλαμβάνουμε πλήρως την μελέτη, τον σχεδιασμό, την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, καθώς και την πλήρη εγκατάσταση, μέτρηση και πιστοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων.

Συνεχής υποστήριξη

Η συνεργασία μας δεν σταματά με την παράδοση του έργου. Αναλαμβάνουμε να υποστηρίζουμε το σύστημα δομημένης καλωδίωσης ώστε να παραμένει μόνιμα αποδοτικό και λειτουργικό.

Πιστοποιημένα υλικά

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την δομημένη καλωδίωση είναι πιστοποιημένα με Διεθνή πρότυπα (ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β, ΙSΟ11801,ΤΙΑ 569) και συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

Δομημένη Καλωδίωση από την Questit

Η τεχνολογία πραγματοποιεί άλματα από δεκαετία σε δεκαετία και όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες που κάνουν την εμφάνισή τους μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή μας στον τομέα της απόδοσης. Τα συστήματα δομημένης καλωδίωσης αποτελούν στις μέρες μας ένα σημαντικό «όπλο» για κάθε επιχείρηση.

Εάν δεν έχετε ακούσει ξανά τον όρο δομημένη καλωδίωση, πρόκειται ουσιαστικά για ένα ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό μέσω του οποίου γίνεται η διανομή του σήματος στους χώρους ολόκληρης της επιχείρησης. Όσο πιο μεγάλη είναι μία επιχείρηση, με περισσότερους χώρους και γραφεία, τόσο πιο επιτακτική είναι αντίστοιχα η χρήση της δομημένης καλωδίωσης. 

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως δεν προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και σε μικρότερους χώρους, με λιγότερους εργαζόμενους και συσκευές. Μέσω ειδικών καλωδιώσεων και εξοπλισμού όλες οι συσκευές, τα τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή συσκευή μπορεί να επικοινωνεί με τις υπόλοιπες του δικτύου, αλλά φυσικά και με το διαδίκτυο.

Αυτή η διαδικασία βοηθά ιδιαίτερα στην εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης, ενώ η μεταφορά δεδομένων από τον ένα χώρο στον άλλο είναι και από συσκευή σε συσκευή είναι ουσιαστικά στιγμιαία. 

Η Questit διαθέτει εμπειρία στον χώρο και μπορεί να προχωρήσει στην εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στον επαγγελματικό σας χώρο. Προχωρούμε αρχικά στη μελέτη των συστημάτων και συζητούμε μαζί σας τις διαφορές δυνατότητες που υπάρχουν και το κόστος αυτών.

Για παράδειγμα υπάρχει δυνατότητα χρήσης χάλκινων καλωδίων, οπτικών ινών, διαφορετικών προτύπων και πρωτοκόλλων κλπ.

Στη συνέχεια προχωρούμε στην προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο και να είναι τα πάντα λειτουργικά και αποδοτικά.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο θα έχετε ένα σύγχρονο σύστημα δομημένης καλωδίωσης. Από τη δική μας πλευρά θα φροντίσουν έτσι ώστε αυτό να γίνει χωρίς αναμονές και δίχως ζημιές και μπελάδες στο χώρο σας από τις εργασίες εγκατάστασης. 

Με τον τρόπο αυτόν θα εκσυγχρονήσετε την επιχείρησή σας στον τομέα της τεχνολογίας και θα αυξήσετε κατακόρυφα την παραγωγικότητά της.

Ας μιλήσουμε για το νέο σας project

Όποια και αν είναι η ανάγκη σας, μπορούμε να την καλύψουμε μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών Δομημένης Καλωδίωσης.